TOIMINTA

Uudisrakennuskohteissa hoidamme tarvittaessa kaiken; tontin raivauksen, perustuksen, ulkopuolisen talotekniikan, piha- ja viheralueiden rakennuksen. Turun kaupungin katu- ja viemäröintioikeudet. KUVIA

Vanhojen rakennusten saneerauskohteissa teemme vesieristykset, salaoja-, vesijohto- ja jätevesilinjojen saneeraukset, hulevesijärjestelmät, pienpuhdistamot sekä imeytyskentät. Turun kaupungin katu- ja viemäröintioikeudet. KUVIA

Haja-asutusalueiden tiukentuneiden lupamääräysten mukaiset pienpuhdistamot ja imeytyskentät. Myös saaristossa. KUVIA

Pienet ja keskisuuret louhintakohteet louhimme ammattitaidolla lupamääräysten mukaisesti. Vaativat kellarilouhinnat sekä muut asutuskeskuslouhinnat. Kellarilouhinnoissa käytössämme on perinteisten menetelmien lisäksi vesipaineeseen perustuva louhintamenetelmä joka minimoi tärinät kalliossa. Toimimme myös saaristossa. KUVIA

Vanhojen kiinteistöjen kellaritilojen syvennykset piikkaamalla, kaivamalla, louhimalla. Kellarilouhinnoissa käytössämme on perinteisten menetelmien lisäksi vesipaineeseen perustuva louhintamenetelmä, joka minimoi tärinät kalliossa. KUVIA

Purkutyöt. Kiinteistöjen purkutyöt, teollisuuden purku- ja piikkaustyöt, sekä teräsrakenteiden purkutyöt. Purkutöissä syntyvä jäte lajitellaan asianmukaisesti ja toimitetaan pääsääntöisesti uusiokäyttöön. KUVIA

MUITA KUVIA

Työkohteissamme tarvittavat maansiirrot, sorat, sepelit, mullat, vaihtolavat kuljetamme omalla tai yhteistyökumppaneittemme kalustolla.